5 ข้อดีของการเรียนเปียโนตั้งแต่เด็ก

ผู้ปกครองที่อยากจะส่งลูกหลานเรียนเปียโนส่วนใหญ่จะมีความลังเลและสงสัยในเรื่องของอายุกันใช่ไหม ยังเด็กแบบนี้จะสามารถเล่นเปียโนได้จริงเหรอ ถ้ารอโตกว่านี้ค่อยเรียนจะไม่เรียนรู้ได้ไวกว่าเหรอ แล้วเริ่มเรียนเปียโนในช่วงเวลาที่ต่างกันแบบนี้จะได้ผลลัพธ์

ผู้ปกครองที่อยากจะส่งลูกหลานเรียนเปียโนส่วนใหญ่จะมีความลังเลและสงสัยในเรื่องของอายุกันใช่ไหม ยังเด็กแบบนี้จะสามารถเล่นเปียโนได้จริงเหรอ ถ้ารอโตกว่านี้ค่อยเรียนจะไม่เรียนรู้ได้ไวกว่าเหรอ แล้วเริ่มเรียนเปียโนในช่วงเวลาที่ต่างกันแบบนี้จะได้ผลลัพธ์ในการเรียนต่างกันอย่างไร เราจะมาหาคำตอบกัน

การเรียนเปียโนตั้งแต่เด็กส่งผลดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงสังคมด้วย สรุปข้อดีได้เป็น 5 ข้อ ดังนี้

1. ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้

การเรียนเปียโนจะทำให้เด็กมีสมาธิและความจำที่ดี ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสในหลายๆด้าน เช่น ประสาทการได้ยินจะทำงานได้ดี สามารถได้ยินเสียงต่างๆได้มากขึ้น แยกแยะเสียงได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการเชื่อมโยงกันของเซลล์ประสาทในสมองด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะอื่นๆ เช่น ทักษะทางด้านภาษา ทักษะทางการคิดวิเคราะห์ วางแผนและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

2. ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อของร่างกาย

การเรียนเปียโนจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงขึ้น เพราะการกดคีย์เปียโนจะต้องอาศัยกำลังของนิ้วมือและการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วแม่นยำ และยังช่วยพัฒนาให้ส่วนต่างๆของร่างกายทำงานได้พร้อมกันและมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น เช่น ตาต้องอ่านโน้ต มือต้องควบคุมการเล่นให้ถูกต้องและตรงจังหวะ นอกจากนี้ยังมีเท้าที่ต้องเหยียบคันเหยียบด้วย

3. ช่วยพัฒนาทักษะการเข้าสังคม

การที่เด็กได้เล่นดนตรีหรือได้ยินเสียงดนตรี จะทำให้มีความเพลิดเพลิน สนุกสนาน มีเสน่ห์เป็นที่อยากรู้จักของคนอื่น ยิ่งเมื่ออยู่ร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็จะสามารถเข้ากับกลุ่มเพื่อนได้โดยไม่รู้สึกเขินอาย และได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นธรรมชาติและมีความสุข

4. ทำให้เป็นคนอารมณ์ดี

เสียงดนตรีจะทำให้เด็กมีความสบายใจ ผ่อนคลาย ใจเย็น มองโลกในแง่ดี และมีความสดใสร่าเริง นอกจากดนตรีหรือเพลงเปียโนจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์แล้ว ดนตรีที่มีเนื้อร้องยังช่วยส่งเสริมสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กอีกด้วย

5. ช่วยฝึกทักษะที่จำเป็นต่อความสำเร็จในอนาคต

เนื่องจากการเรียนเปียโนจะมีระดับที่ยากขึ้นเรื่อยๆ เป็นความท้าทายต่อผู้เรียนที่จะต้องเผชิญและผ่านมาให้ได้ ซึ่งจะช่วยสอนให้เด็กมีความรับผิดชอบ มีความพยายาม มีความขยันอดทนในการฝึกซ้อม และท้าทายกับการแก้ปัญหา ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กได้ ทั้งในด้านการเรียนและการทำงาน ซึ่งจะนำไปต่อยอดสู่ความสำเร็จในอนาคตได้

หากเปรียบเทียบระหว่างเริ่มเรียนเปียโนตอนเด็กกับเริ่มเรียนตอนโตแล้ว เป็นความจริงที่ว่าอายุมากกว่าสามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่า เข้าใจทฤษฎีได้ง่าย มีสมาธิและมีวินัยในการซ้อมได้ดีกว่า แต่ในขณะเดียวกันผู้ที่เริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่เด็กนั้นจะมีทักษะในการฟัง การอ่าน การใช้ร่างกายหรือนิ้วมือได้ดีกว่า และด้วยความที่เป็นเด็กนั้น จึงต้องใช้เวลาในการเห็นพัฒนาการ ซึ่งช่วงเวลานี้แหละที่เป็นการฝึกฝน ฝึกซ้อม ให้ร่างกายจะจดจำสะสมทักษะต่างๆไว้ ซึ่งจะติดตัวเด็กไปตลอดและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตได้